โครงการ Au pair คืออะไร แล้วมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

Au pair

ถ้าคนที่กำลังหาข้อมูลการทำงานในต่างประเทศอยู่ละก็ คงคุ้น ๆ กันกับ Work and Travel และ Au pair เป็นอย่างดี แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ Au pair ว่าแท้จริงแล้วคือโครงการอะไร ทำงานอย่างอย่างไร สมัครแล้วต้องทำอะไรบ้าง แล้วทำงานเป็นอย่างไร

โครงการ Au pair

โครงการ Au pair คืออะไร ?

โครงการออแพร์เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นโครงที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และได้สัมผัสชีวิต ประสบการณ์จริงในอเมริกา ได้ท่องเที่ยว และเรียนรู้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น  พร้อมได้รับประกาศนียบัตรหลังจากจบโครงการ

ออแพร์ มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ และ พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ หน้าที่ของ ออแพร์ คือการดูแลเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำเด็ก ดูแลเก็บของที่เด็ก ๆ เล่น การส่งเด็กไปโรงเรียน ดูแลเรื่องเสื้อผ้า อาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก ๆ ที่คุณดูแล เป็นต้น *โครงการออแพร์เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มิใช่การจัดหางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแล เลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่ตื่นนอน ทำอาหาร ป้อนนม/อาหาร แต่งตัว เตรียมกระเป๋าและข้าวกล่อง ไปรับ-ส่งที่โรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาการ เล่นเป็นเพื่อนทั้งกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง ช่วยสอนการบ้าน อาบน้ำให้ จนกระทั่งพาเข้านอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางงานและหน้าที่ๆ ตกลงกับโฮสต์แฟมิลี่ไว้

2. ทำงานบ้านเบาๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น ซักเสื้อผ้าเด็ก ทำอาหารให้เด็ก ทำความสะอาดห้องนอนและห้องนั่งเล่นของเด็ก ทำความสะอาดขวดนมและจานชามช้อนส้อม หรือบริเวณที่เด็กทานอาหาร เก็บของเล่น จัดระเบียบของใช้และของเล่นเด็ก เป็นต้น

ข้อดีของการเป็นออแพร์

1. พักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ฟรี มีห้องนอนส่วนตัว มีอาหารให้รับประทานฟรี 

2. มีการจำกัดชั่วโมงการทำงาน วันหยุด Vacation ที่แน่นอนตามกฏหมาย

3. ได้รับค่าจ้างตามอัตราที่กฏหมายกำหนดทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนตามกฏหมายแต่ละประเทศ

4. ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียน เช่น ออแพร์ในอเมริกาจะได้รับค่าเรียนจากโฮสต์ $500 สามารถเลือกลงเรียนอะไรก็ได้ตามความสนใจ เช่น ภาษาอังกฤษ ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ โดยต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบ 6 หน่วยกิต

5. สัญญาการเป็นออแพร์ 1 ปี และสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นออแพร์ต่ออีก 6, 9, หรือ 12 เดือน

6. ได้ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา ได้พบเพื่อนต่างชาติ

7. ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้งภาษา และได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ สามารถนำประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศนี้ใส่ลงไปในประวัติย่อของตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานได้มากขึ้น

8. เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเดินทางมาอาศัยอยู่ต่างประเทศด้วยวิธีอื่นๆ เช่น Work&Travel 

9. หากเกิดปัญหาจะมีเอเจนซี่ ที่ปรึกษาท้องถิ่น และรัฐบาลช่วยเหลือ

10. มีความปลอดภัยระดับหนึ่ง เพราะโฮสต์แฟมิลี่ได้รับการประเมินจากเอเจนซี่ และออแพร์ได้พูดคุย สัมภาษณ์กับโฮสต์แฟมิลี่ก่อนมา

ข้อแตกต่างระหว่าง Au Pair – Nanny – Baby sitter

  • Au Pair เป็นชาวต่างชาติที่มาพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีหน้าที่ดูแลเด็กและทำงานบ้านที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ได้รับค่าตอบแทนน้อย และต้องเรียนหนังสือ
  • Nanny มีทั้งแบบที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวนายจ้าง เรียกว่า Live-in Nanny หรือ แบบไปเช้า-เย็นกลับ เรียกว่า Live-out Nanny คือพี่เลี้ยงเด็ก มีหน้าที่ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็ก บางคนอาจเป็นทั้งพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้านทำความสะอาดบ้านด้วยก็ได้ ได้รายได้สูง ต้องมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กพอสมควร
  • Babysitter คือพี่เลี้ยงเด็กที่รับจ้างดูแลเด็กเป็นชั่วโมงสั้นๆ เช่น วันละ 1-3 ชั่วโมงตอนที่เด็กหลับ หรือคอยเฝ้าดูตอนเด็กเล่น ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวนายจ้าง ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยที่ทำเป็นงานพิเศษเสริมรายได้
  • Manny = Male nanny
  • BroPair = Male Au Pair

การศึกษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญ การเลือกมหาวิทยาลัยแหล่งให้ความรู้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน วันนี้เรานำการ จัดอันดับ 30 มหาวิทยาลัย ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มาให้ทุกคนดูกัน เผื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการวางแผนการเรียนต่อ

อ่านบทความเพิ่มเติม การเลือก volatility ของสล็อตที่ดีที่สุดสำหรับคุณ