การป้องกัน เบาหวานขึ้นตา อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้!

การป้องกัน เบาหวานขึ้นตา อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้!
ปัจจุบันในประเทศไทยนั้น โรคเบาหวาน เป็นอีกหนึ่งโรคสุดฮิตที่พบปริมาณผู้ป่วยมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ ครอบคลุมในทุกเทศทุกวัย รวมไปถึงผู้ที่ละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง ประกอบกับภาวะตึงเครียดต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ยิ่งทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ามากข...