“วิ่งเพื่อสุขภาพ” ไม่ยากอย่างที่คิด

วิ่งเพื่อสุขภาพ
"วิ่งเพื่อสุขภาพ" ไม่ยากอย่างที่คิด ต่างกับการวิ่งแข่งขัน เพราะเป็นการวิ่งเหยาะ ๆ ด้วยความ เร็วระหว่างการเดิน กับการวิ่งเร็ว การวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการออกกำลังกาย แบบอากาศนิยม (แอโรบิค) ชนิดหนึ่งที่ทำได้ง่าย เพราะไม่มีเทคนิคที่ซับซ้อน และมีอันตรายน้อย เมื...