ไม่ใช่แค่ “Paris in the Rain” รู้จักเพลงที่นำชื่อ เมือง Paris มาตั้ง

เมือง Paris
เมือง Paris นั้นถือว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะทุกแขนงตั้งแต่ การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า  'City of Light' (La Ville Lumière) หมายความว่าเป็น...