8 สาขาแพทย์ศาสตร์ ที่น่าสนใจ

8 สาขาแพทย์ศาสตร์
อาชีพหมอ หรืออาชีพแพทย์ ถือเป็นอาชีพที่เด็ก ๆ ใฝ่ฝันอยากเรียนมากที่สุด น้อง ๆ มัธยมจำนวนไม่น้อย ที่ตั้งใจเรียนอย่างหนักในระดับมัธยม เพื่อใช้เกรดหรือผลการเรียน ในการส่งตัวเองเข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อจบออกมาเป็นบุคลากรคุณภาพของประเทศต่อไป บทความเกี่ยวกั...