ตุรกี ดินแดนสองบุคลิกที่เต็มไปด้วยตำนานและประวัติศาสตร์

เที่ยวตุรกี
ตุรกี ประเทศที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย หลายคนอาจเรียกประเทศนี้ว่าดินแดนสองทวีป มีสถานที่และศิลปะที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลาม มีสิ่งมหัศจรรย์ทั้งในทางสิ่งก่อสร้างและทางธรรมชาติ ทั้งผู้คนในประเทศก็เป็นมิตร อาหารการกินก็อร่อยด้วย เกริ่นมาเพ...